שירות נוטריוני מקצועי, אמין ומהיר

אישורי מיסים ותשלומים

ככלל, בהסכם המכר יש לקבוע באופן מפורש מי מהצדדים ישלם את תשלומי המיסים, ומי מהצדדים ישלם את חשבונות הדירה, עד להעברת החזקה בדירה ואחריה.

היטל השבחה – ככלל, משולם ע"י מוכר הזכות (ומוטל ע"י הרשות המקומית).

מס רכישה – ככלל, משולם ע"י רוכש הזכות (ומוטל ע"י רשויות המס). גובה מס הרכישה אינו קבוע אלא תלוי בשווי העסקה וסוג הנכס. מעת לעת מעדכן משרד האוצר את שיעור מס הרכישה בצורה של מדרגות בהתאם לשווי הנכס. החוק מעניק פטורים והקלות שונות כגון לעולה חדש, לדירת מגורים מזכה יחידה ועוד. תוכלו לפנות אלינו לקבלת פרטים ולייעוץ בנושא זה. לקריאה אודות מדרגות מס הרכישה עבור למאמר הבא של עו"ד הראלי:

https://www.ronilaw.co.il/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%9e%d7%a1-%d7%94%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%aa-%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94-2017/

מס שבח – משולם ע"י מוכר הזכות (בעל המקרקעין). עם זאת, ניתן לקבוע בהסכם שמס השבח ישולם ע"י רוכש הזכות. במקרה כאמור, רשאי מנהל השומה לקבוע את השומה בדרך של "גילום מלא", קרי, מנהל השומה מחשב את תשלום מס השבח ע"פ התמורה שתישאר בידי המוכר, לו היה משלם את מס השבח בעצמו.
גובה מס השבח בעת מכירת נכס נקבע עפ"י הרווח שנוצר בעת מכירת נכס המקרקעין בעת ביצוע העסקה, כלומר התמורה אותה המוכר מקבל בהשוואה למחיר שהוא שילם בעת רכישת הנכס וההשבחות שהוא ביצע במהלך התקופה בה החזיק בנכס, ובניכוי פחת. חישוב מס השבח מעט מורכב, מאחר וישנם שיעורי מס משתנים המושפעים ממועד הרכישה, שיעורי מס היסטוריים, והכולל חישוב מס "ליניארי" הכולל חלוקה ל- 3 תקופות. כמו כן ישנו "חישוב ליניארי חדש" החל לגבי דירת מגורים מזכה מיום 1.1.2014.
ישנם מספר לא מבוטל של פטורים ממס שבח ודחיות בתשלום מס השבח. תוכלו לפנות אלינו לקבל יעוץ ובחינת מס השבח ואפשרות לקבל פטור או דחיית תשלום המס.

מס מכירה – בוטל.

ויודגש,כי ככלל תשלומים כגון: מס שבח, היטל השבחה וחשבונות שוטפים (ארנונה, מים וחשמל, וועד הבית וכוי"ב) שנתגבשו עד למועד מסירת החזקה בדירה – ישולמו ע"י המוכר. תשלומים שנתגבשו לאחר העברת החזקה בדירה – ישלמו ע"י הרוכשים. כל האמור, בכפוף להסכם המכר.

משרד עו"ד ונוטריון רוני הראלי, רחוב ברקוביץ 4, מגדל המוזיאון, תל אביב
טל: 03-6935290, פקס: 03-6935287
אימייל: roni@ronilaw.co.il

לקבלת הצעת מחיר משתלמת
השאר פרטים

דילוג לתוכן