שירות נוטריוני מקצועי, אמין ומהיר

ביטול פשיטת רגל

ביטול הליך פשיטת רגל

מאמר זה סוקר עבור חייבים שנכנסו להליכי פשיטת רגל וחוששים מביטול הההליך, וגם עבור נושים שמעוניינים לברר אודות הדרכים או המצבים בהם הליך פשיטת הרגל או הליך החדש של חדלות פירעון עשוי להתבטל.
המונח "חדלות פירעון ושיקום כלכלי" מחליף את המושג "פשיטת רגל" מאז ספטמבר 2019.

"חדלות פירעון" מתאר מצב כלכלי של אדם ששקוע בחובות ואינו מסוגל לפרוע את חובתיו, וכאשר גובה חובותיו גבוה משווי נכסיו.

ביום 15.9.2019 נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, לפיו חייב יכול לבקש הליכי חדלות פירעון- פשיטת רגל. המטרה העיקרית עבור החייב היא לאפשר לו לרכז את חובותיו שצבר מול נושיו, ולהגיע להפטר בתום תקופת ההליך, כלומר הוא יופטר מכל חובותיו. או אז הוא יוכל לפתוח דף חדש ונקי מחובות בחייו, אלא, שאם חייב מנהל את ענייניו בחוסר תום לב ואינו עומד בהתחייבויותיו, הןא עלול לגרום לכך שהליכי חדלות הפירעון יבוטלו, והוא ייוותר עם חובותיו לנושים, כאילו לא  פתח בהליכי חדלות הפירעון. במצבים שונים רשאי בית המשפט רשאי לבטל ההליך, הן בעקבות פירעון החובות או הגעה להסדר עם הנושים, והן בעקבות ניצול לרעה וחוסר תום לב של החייב בהליך פשיטת רגל.

תיאור המקרים של ביטול פשיטת רגל – חדלות פירעון:

  1. החייב לא היה צריך להיות מוכרז מלכתחילה. כלומר בית המשפט שוכנע כי החייב לא עמד בתנאים להיות מוכרז כפושט רגל.
  2. החייב פרע את מלוא חובותיו לנושים. במקרה כזה רשאי בית המשפט לבטל את ההכרזה על שפיטת רגל, לבקשת כל צד מעוניין.
  3. החייב והנושים הגיעו להסדר פשרה. הנושים והחייב רשאים להגיע להסדר נושים לפירעון החובות, בכפוף לאישור בית המשפט. אם בית המשפט אישר את ההסדר, בית המשפט רשאי לבטל את הליך פשיטת הרגל.
  4. החייב ניצל לרעה את הליכי חדלות פירעון- פשיטת הרגל. אביא מספר דוגמאות לניצול לרעה של הליכי חדלות פירעון:

א. החייב לא מילא אחר התחייבויותיו במפורט בצו לפתיחת ההליכים.

ב. החייב יצר חובות חדשים לאחר שהגיש  את בקשתו לחדלות פירעון.

ג. החייב ניהל עסק כושל ברשלנות, תך זלזול וחוסר אכפתיות.

ד. החייב הגיש את בקשתו לחדלות פירעון רק כדי להתחמק מתשלום חובות בתיקי הוצאה לפועל שנפתחו כנגדו.

ה. החייב הפר התחייבותו לביצוע התשלומים החודשיים כפי שנקבעו בצו פתיחת ההליכים.

ו. החייב לא מגיש  דוחות תקופתיים ומגלה חוסר שיתוף עולה עם הכנ"ר ו/או הנאמן או המנהל המיוחד.

בדרך כלל, ביטול הליך חדלות פירעון נעשה במקרה שהחייב מנצל לרעה את ההליך, כאשר הוא לא משלם את התשלומים החודשיים ולא משתף פעולה עם הנאמן. במקרה כזה, עם ביטול ההליך, החייב חוזר למצבו כפי שהיה בטרם הגיש את הבקשה לחדלות פירעון.

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי. ליעוץ משפטי בתחום חדלות פירעון ופשיטת רגל, יש להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום.
רוני הראלי, עו"ד ונוטריון, עוסק בתחום חדלות פירעון לקבלת הפטר.

 נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או ייעוץ משפטי בטלפון 03-6935290

 

 

לקבלת הצעת מחיר משתלמת
השאר פרטים

דילוג לתוכן