שירות נוטריוני מקצועי, אמין ומהיר

הגשת תביעת חוב בהליך פשיטת רגל

אפרט במאמר זה אודות מהותה של תביעת חוב, מתי ומי מגיש תביעת חוב, וכיצד היא מתבררת.

תביעת חוב היא תביעה שמגיש נושה נגד חייב שנמצא בהליכי חדלות פירעון. רק נושה שמגיש תביעת חוב ובמועד הנכון (תוך 6 חודשים ממועד פרסום ההודעה על מתן צו לפתיחת ההליכים נגד החייב), רשאי לקבל חלק מהקופה בה מצטברים הכספים שהחייב משלם במהלך ההליך.
תביעות החוב מתבררות על ידי הנאמן שממונה לטפל והוא מי שמכריע בהן. הנאמן קובע את היקף החוב והחלטתו קובעת את  זכותו של הנושה לקבל דיבידנד מתוך הקופה הנ"ל.

כיצד מגישים תביעת חוב:

לגבי הגשת תביעת חוב בהליך פשיטת רגל צריך לדעת שהנושה מגיש את תביעת החוב באופן מקוון, באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (במשרד המשפטים)
במידה והנושה אינו מיוצג, הוא רשאי  להגיש תביעת חוב במסירה אישית במשרדי הממונה במחוז שבו מתנהל ההליך. אופן הגשת תביעת חוב הוא כזה:
הנושה ממלא טופס תביעת חוב ובו הוא מפרט את פרטי החייב, מרכיבי החוב, רכיבי הריבית אם יש וכו'. כמו כן, על הנושה לצרף לתביעת החוב הזו את המסמכים המוכיחים את החוב (כגון צילום פסק הדין או השיקים שהחייב מסר לנושה, הסכם מכר, הסכם הלוואה או כל מסמך אחר) וגם תצהיר מאומת שמפרט את העובדות שבתביעה.

נושה שלא מגיש את תביעת החוב במועד, יכול להגיש בקשה לנאמן למתן ארכה להגשת תביעת החוב. בבקשה להארכת מועד להגשת תביעת חוב על הנושה להסביר את הנסיבות שבגינן לא יכול היה להגיש את תביעת החוב במועד. ניתן להגיש ערעור על החלטת הנאמן לדחות את בקשת הארכת המועד, וזאת בתוך 15 ימים.

הנאמן בוחן את תביעת החוב והוא רשאי לפנות לנושה בדרישה לקבל פרטים נוספים הנוגעים לתביעה.
בטרם מכריע הנאמן בתביעת חוב, הנאמן  מבקש מהחייב את עמדתו ביחס לתביעות החוב שהוגשו.

הנאמן נותן את החלטותיו בתביעות החוב בתוך 90 יום מהמועד שהן הוגשו לו ולכל המאוחר מ-30 יום מתום התקופה להגשת תביעות החוב.

מיד לאחר שהנאמן יכריע בתביעת החוב הוא ישלח את ההחלטה המנומקת לחייב ולנושים.

תביעות חוב של עובדים – לגבי עובדים, תביעות חוב המוגשות בהליכי חדלות פירעון של יחידים או תאגידים על ידי עובדים יוגשו למוסד לביטוח לאומי. כל עובד שכיר שמעבידו קיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פרעון, והוא זכאי לסכומי כסף מהמעסיק כמו שכר עבודה, פיצויי פיטורין וכו', יכול להגיש תביעת חוב. במקרה כזה על העובד להגיש טופס מקוון של תביעת חוב לתביעות חוב עובדים באתר של המוסד לביטוח לאומי, ולמלא בצורה קפדנית את הטופס ולצרף את כל המסמכים המפורטים בטופס.

ניהול כספי החייב בקופה

לאחר הכרעת הנאמן בתביעת החוב, זו מצטרפת לכלל תביעות החוב שהוגשו נגד אותו חייב.
ניהול הכספים במהלך ההליך מתבצע על ידי הנאמן ובפיקוח הממונה.
כספי הגבייה מופקדים בקופה אצל הממונה ומנוהלים ומושקעים על ידו כדי לשמור על ערכם ואף להשיא רווח לקופה.

תשלום תביעות החוב 

בתום הליך השיקום הכלכלי, מחולקים הכספים המדוברים בין הנושים. ראשית, מועברים הסכומים שאושרו כסכומים "בדין קדימה" ולאחר מכן יועברו שאר הסכומים שאושרו על ידי הנאמן. לעיתים רחוקות מחולק דיבידנד ביניים במהלך ההליך.
כל נושה מקבל את הסכום היחסי המגיע לו מתוך הכספים המיועדים לחלוקה.

 

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי. ליעוץ משפטי בתחום הגשת תביעות חוב בפשיטת רגל- חדלות פירעון, יש להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום.
רוני הראלי, עו"ד ונוטריון, עוסק בתחום תביעות חוב וחדלות פירעון לקבלת הפטר.

 נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או ייעוץ משפטי בטלפון 03-6935290

לקבלת הצעת מחיר משתלמת
השאר פרטים

דילוג לתוכן