שירות נוטריוני מקצועי, אמין ומהיר

המדריך לנטילת משכנתא

רוב רוכשי הדירות נעזרים במשכנתא, באחוז כזה או אחר משווי הדירה, על מנת לממן את העסקה. כמו כן, יש לקחת בחשבון כהוצאות נוספות, גם את תשלומי הדירה הנלווים לרבות דמי התיווך, תשלומי מיסים (ראה פרק: "תשלומי מיסים ") תשלומים המועברים אל עורך דין נדל"ן, שיפוצים וכיו"ב.

בשלב ראשון

יש להגיש לבנק המלווה בקשה עקרונית לנטילת משכנתא. עם הגשת הבקשה ידרוש מכם הבנק
פרטים כגון מטרת ההלוואה, שווי הנכס, אחוז ההלוואה מסך הנכס, פרטים כלכליים על המבקש, חוזה מכר (אם נחתם) ואת אישורי הזכויות בנכס.

בשלב השני

הבנק ימסור לכם אישור עקרוני לקבלת המשכנתא, את זכאותכם האישית ואת שיעור ההחזרים החודשיים הצפוי. הנתונים לצורך שקילת אישור מתן ההלוואה הם: שווי הנכס, מיקום הנכס, מטרת בקשת המשכנתא (האם לרכישת דירה, מגרש, בניה, שיפוץ וכיו"ב), אחוז המימון ביחס לשווי הנכס, והאם קיימת הלוואת זכאות ממשרד הבינוי והשיכון. במידה וייתן הבנק את האישור העקרוני, הוא יכיל את הסכום המאושר, תנאי ההלוואה, תאריך תוקף האישור (בד"כ לתקופה של עד 3 חודשים), הביטחונות שעל המבקש להמציא והגבלת זמן על תוקף הריבית המוצעת.

בשלב השלישי

ורק לאחר אישור ההלוואה ע"י הבנק, תתבקשו להמציא הערכת שמאי לגבי הנכס המוצע לשעבוד, ערוכה ע"י שמאי מטעם הבנק. כמו כן, יהיה עליכם להמציא מסמך המאשר את אישור שחרור השעבוד או סילוק המשכנתא של המוכר – ולכן, אנחנו כאן בשבילכם. אנחנו נדאג לקבלת אותו האישור במהלך העסקה, כבר כנגד התשלום השני למוכרים.

בנוסף, יבקש הבנק את פרטי חשבון המוכר של הנכס על מנת שכספי המשכנתא יועברו אליו ישירות, או לבנק שלטובתו רשומה הערת אזהרה על הנכס בגין המשכנתא אותה נתן למוכר (כאשר הוא רכש בעבר את הדירה הנמכרת). לאחר שנבדקו כל תנאי ההלוואה והמבקש עמד בכל דרישות הבנק כאמור לעיל לרבות מסמכים, בטחונות, וכיו"ב, תבוצע ההלוואה או בזיכוי לחשבון הבנק או בשיק בנקאי. אם המדובר ברכישת נכס, ישוחררו כספי ההלוואה לטובת המוכר ו/או לטובת סילוק משכנתא של המוכר הרובצת על הנכס.

עוד פרטים בטלפון:
03-6935200

לקבלת הצעת מחיר משתלמת
השאר פרטים

דילוג לתוכן