שירות נוטריוני מקצועי, אמין ומהיר

ייפוי כח נוטריוני – שאלות ותשובות / עו"ד רוני הראלי

חתימת נוטריון

מה הוא יפוי כח?

יפוי כח הוא מתן הרשאה לאדם או למספר אנשים לבצע פעולה כלשהיא בשמך, כלפי צד שלישי. בדרך כלל ביפוי כח מיפים עורך-דין בכדי שיבצע פעולות משפטיות, אולם לעיתים ממנים גם אדם אחר לנהל עניינים כספיים או בריאותיים ולקחת אחריות לגבי החלטות בעתיד.

האדם שמבקש שאדם אחר יפעל בשמו ומיפה את כוחו נקרא "המיפה". האדם שמיופה או שאמור לפעול עפ"י יפוי הכח נקרא "מיופה הכח".

יפוי הכח יכול להינתן רק על ידי אדם הבריא בנפשו והמבין היטב את המשמעות של מתן יפוי הכח.

מתי אזדקק ליפוי כח?
יפוי כח עשוי מאד להיות יעיל כשאתה נוסע לחו"ל לתקופה ארוכה או כשאתה עסוק מאד מכדי לנהל את כל עניני העסק שלך בארץ או בחו"ל. לעיתים קרובות בן שנוסע ללמוד או לעבוד בחו"ל למשך תקופה ארוכה, פונה אלי יחד עם אביו ומבקש כי אכין יפוי כח נוטריוני לפיו האב ידאג לכל העניינים של הבןבעוד הוא ישהה בחו"ל (ניהול חשבון הבנק, ביצוע או טיפול בחשבונות לא פתורים, ביטוח לאומי וכדומה).
אלו סוגי יפוי כח ישנם?

יפוי כח בלתי חוזר:
 יפוי כח שנועד לטובת צד ג' בנודע לנכס כלשהו, במטרה להבטיח את זכויותיו של צד ג'. מאחר ומדובר ביפוי כח בלתי חוזר, הרי מעצם הגדרתו הוא אינו מוגבל בזמן. המיפה אינו רשאי לחזור בו מן ההרשאה, ויפוי הכח מחייב אותו, את יורשיו ואת נציגיו החוקיים.
יפוי כח נוטריוני: יפוי כח שנחתם בפני נוטריון. גופים ורשויות רבים דורשים יפוי כח מסוג זה, מאחר ויש לו משנה תוקף. הנוטריון בודק ומוודא שהמיפה כשיר משפטית, מבין את תוכנו ומשמעותו של יפוי הכח ואת רצונו לחתום על יפוי הכח. לאחר מכן הנוטריון מאמת בחתימה ובחותמות מיוחדות את החתימה על יפוי הכח.
יפוי כח כללי: יפוי כח לפיו המיופה אינו מוגבל לנושא מסוים או לסוג מסוים של פעולות משפטיות. מאחר ומדובר במסמך שמאפשר למיופה לפעול בצורה נרחבת, יפוי כח כללי הינו תקף רק אם אומת על ידי נוטריון.
יפוי כח מיוחד: יפוי כח שמסמיך את המיופה לבצע פעולה משפטית אחת מסוימת או מספר פעולות מפורטות ומוגדרות ביפוי הכח.
כיצד מבטלים יפוי כח נוטריוני?
עורך ייפוי הכח, מלבד החותם על ייפוי הכח הבלתי חוזר, רשאי להביא לביטולו בכל עת. ביטולו של ייפוי כוח נוטריוני נעשה באמצעות פנייה של המייפה לנוטריון אשר בפניו נעשה הייפוי והודעה על כך שבכוונתו לבטל את ייפוי הכוח. הודעה זו צריכה להימסר לנוטריון בכתב כאשר חתימתו של המייפה מאומתת על ידי נוטריון אחר. דהיינו, אין צורך להגיע לנוטריון אצלו נעשה ייפוי הכוח, אך יש חובה באימות החתימה על הביטול בפני נוטריון.
האם ניתן לבטל יפוי כח בלתי חוזר?
ביטול מסמך זה ניתן להעשות רק בידי בית משפט, אם יש בו פגם. בית המשפט בודק היטב את נסיבות המקרה. העובדה שייפוי כח הוגדר כייפוי כח בלתי חוזר מעידה על כך שלא היה בכוונתו של המייפה לחזור בו מייפוי הכח. במקרים חריגים ניתן לטעון לביטול ייפוי כוח בלתי חוזר. יש קושי רב להוכיח זאת ביפוי כח נוטריוני, מאחר וחזקה על הנוטריון שהסביר לצדדים את משמעויות החתימה על יפוי הכח והתוצאות הנובעות מכך.
דוגמאות למקרים חריגים בהם ניתן לפנות לבית ה משפט ולבקש את ביטולו של יפוי כח נוטריוני בלתי חוזר:

המבטל הוכיח שלא נתן את הסכמתו המפורשת או שאולץ לחתום על יפוי הכח, או שחלה טעות בזיהוי המייפה ע"י הנוטריון, עושק, מרמה וכדומה.

בפסק דין שניתן בבית משפט השלום בתל אביב, כב' השופט מ. אילן, דן בסוגיה זו והביע את דעתו כי ייפוי כח בלתי חוזר יכול, בנסיבות מסוימות, להיות ויתור בכתב על זכות החרטה. הדבר תלוי בלשונו של ייפוי הכח, ובכוונת החותם. הכוונה – כשאדם חותם על יפוי כח מסוג זה, לא יוכל להתחרט לאחר מכן על חתימתו ולבקש את ביטול יפוי הכח, שהרי זו כמו עסקה שנחתמה, וזכויות של צדדים שלישיים תלויים בה.

האם ניתן לבטל חלקית ייפוי כוח נוטריוני?
שאלה שעולה בפני מדי פעם בפעם, היא שאלת האפשרות לבטל חלקית ייפוי כוח נוטריוני. לדוגמה, אדם ייפה כוחו של אדם אחר להשכיר / למכור נכס. כעבור זמן מסוים, הוא מעוניין לבטל את ההסמכה למכור את הנכס- ולהשאיר אך ורק את ההסמכה להשכיר, ובכך – לבטל בעצם חלק מייפוי הכוח.
ניתן לבטל יפוי כח נוטריוני באופן חלקי. הודעה לגבי ביטול יפוי כח נוטריוני נעשית בהתאם לתקנות הנוטריונים, תוך ציון החלק ביפוי הכח שמבקשים לבטלו, ומתן הודעה למיופה הכח על הביטול החלקי.
האם עוה"ד מחוייב מיפוי הכח:
יש לציין כי עורך הדין לא מחוייב מתוקף יפוי הכח. לעורך הדין יש סמכויות שהוקנו לו ביפוי הכח, והוא רשאי לפעול על פי יפוי הכח. חובת עורך הדין לפעול, היא מכח חובותיו האתיות כלפי הלקוח ובהתאם להסכם שנערך בינו לבין עורך הדין.
מבקשים ממני לא פעם להגיע למיטתו של מיופה הכח בבית החולים בו הוא מאושפז, לצורך החתמתו של אדם על יפוי כח נוטריוני.
חשוב לציין כי יפוי כח נוטריוני דורש מספר אלמנטים:
1. בדיקת זהותו של החותם
2. חתימתו של מיופה הכוח
3. אימות חתימה על ידי נוטריון על גבי ייפוי הכח
4. פירוט הפעולות שמוסמך מיופה הכח לבצע
על אף שנהוג לערוך מסמכים נוטריוניים ולאמת את זהות המייפה במשרדו של הנוטריון, לעיתים אני יוצא ממשרדנו בתיאום עם הלקוח, ומגיע למחוז חפצו של הלקוח, כגון אדם המאושפז בבית חולים, אסיר הכלוא במתקן כליאה, או בכל מוסד אחר.
לפני מספר ימים הגעתי ללקוח אשר אושפז במרכז לבריאות הנפש "אברבנאל", לצורך עריכת יפוי כח נוטריוני בלתי חוזר לשם העברת זכויותיו בדירה לרעייתו. במקרה זה וכדי לוודא את כשרותו של החותם להבין את משמעותו של יפוי הכח וצלילות דעתו, ביקשתי חוו"ד של הרופא המטפל, ומסמך רפואי ממנו יכולתי להבין כי המייפה כשיר לחתום על יפוי הכח, ובכדי לשלול אפשרות שהוא אולץ או שוכנע בצורה בלתי הוגנת לחתום על יפוי הכח הבלתי חוזר.
כמה עולה להכין יפוי כח נוטריוני? מה המחיר של יפוי כח נוטריוני?
המחיר של אימות חתימה יחיד על יפוי כח נוטריוני הוא 167 ש"ח בצירוף מע"מ ולכל חותם נוסף על יפוי הכח או לעותק נוסף יש להוסיף 66 ש"ח בצירוף מע"מ.
לא נקבע מחיר אחיד עבור הכנה או ניסוח של יפוי הכח עצמו, אולם מדובר בסכום לא גבוה בד"כ.

לקבלת הצעת מחיר משתלמת
השאר פרטים

דילוג לתוכן