שירות נוטריוני מקצועי, אמין ומהיר

מהו זכרון דברים והאם הוא מחייב כהסכם?

ככלל, המלצתנו היא להימנע מחתימה על זיכרון דברים, וזאת כי קיים בו חיסרון בולט במיוחד

זכרון דברים אינו כולל את כל התנאים עליהם מבקשים הצדדים להסכים. במצב שכזה, מתחייב צד להסכם מבלי שהתבצעו בירורים מקדמיים בנכס – לרבות בדיקת שטח הנכס (שעליו להיות תואם לרישום בטאבה), חריגות בנייה, הערות אזהרה, שעבודים וכיו"ב.

זיכרון דברים מהווה הסכם מחייב לכל דבר ועניין, בדומה לחתימה על חוזה. הצד המפר יכול שיהיה מחויב בתשלום פיצויים כלפי הצד המקיים, וזאת, על סמך חתימתו על זיכרון הדברים, התנהגות הצדדים לפני, במהלך ולאחר החתימה, וכמובן, בהתאם לנסיבות המקרה.

לדוגמא: אם הצדדים סיכמו על מועד מסוים לחתימה על הסכם מכר (גם אם סיכמו זאת בכתב על גביי מפית נייר) – יהיו אלו נסיבות, מהן ילמד בית המשפט על גמירות הדעת (המחויבות) של הצדדים בעת החתימה על זכרון הדברים.
חשוב לדעת ! כי ניתן לעתור לביטול זיכרון דברים בעילות כגון: עושק, מרמה, חוסר תום לב וכיו"ב.

נדגיש, כי מועד החתימה על זיכרון הדברים או העברת התשלום הראשון עבור הנכס (המוקדם מהשניים) הינו המועד הקובע להגשת דיווח לרשויות המס עבור תשלומי המס בגין רכישת נכס במקרקעין (ראה מאמר: "אישורי מיסים ותשלומים"). עצם החתימה על זיכרון הדברים מקצרת את התקופה לתשלום המס – שהרי, לולא נחתם זיכרון דברים, המועד הקובע הינו הסכם הרכישה, כאשר הנו ההסכם היחידי בין הרוכש והקונה.

זכרון דברים בדין המשפטי

בפסקי דין רבים קבעו בתי המשפט כי מסמך שנחתם על ידי שני צדדים עם הכותרת "זיכרון דברים" הינו הסכם לכל דבר ועניין. כך, במקרים רבים שנדונו בבבתי המשפט, הצדדים קבעו בזכרון הדברים כי הסכם סופי ומפורט ייחתם בימים הקרובים. במקרה מסוים שנדון בבית המשפט העליון, משלא נחתם הסכם סופי, צד אחד הגיש לבית המשפט תביעה לסעד הצהרתי ודרש כי זיכרון הדברים מחייב ודרש את אכיפתו.
בתי המשפט קבעו כי גם אם לא כל הפרטים סוכמו במלואם, אין בכך כדי לגרוע מגמירות הדעת והמסוימות הנדרשת לביצוע העסקה, וניתן להשלים את הפרטים מכח הדין או הנוהג. במקרים אלו הצד שביקש להתנער מזכרון הדברים היה מחויב על פיו.
בית המשפט העליון הדגיש בפסקי דין רבים כי משמעותו של זכרון דברים הינו הסכם מחייב ותקף, גם אם צוין בו במפורש משפט כגון "הסכם סופי ומחייב ייחתם בעתיד". הכותרת "זכרון דברים" בראש המסמך, אינה מורידה או מפחיתה מתקפותו כחוזה. בתי המשפט בודקים את גמירות דעתם של הצדדים ובאם ישנה הסכמה לגבי פרטים שהצדדים ראו בהם מהותיים לעסקה, כדי לקבוע אם דין "זכרון הדברים" כהסכם מחייב.

לפיכך, אנו ממליצים, להמנע, ככל שניתן, מחתימה על זיכרון דברים, כאשר יש כוונה לחתום על הסכם מפורט יותר בעתיד.

שיקול דעת והתייעצות עם מומחים במשפט האזרחי ככלל, ובדיני מקרקעין בפרט – ימנעו הפסדים כספיים, סיכונים מיותרים, טעויות ועוולות של חוסר צדק.

* רוני הראלי, עו"ד נוטריון, מתמחה בדיני חוזים ובמקרקעין

לקבלת הצעת מחיר משתלמת
השאר פרטים

דילוג לתוכן