שירות נוטריוני מקצועי, אמין ומהיר

מהו תפקידו העיקרי של הסכם המכר?

תפקידו העיקרי של הסכם המכר, הוא להבטיח כי כל התמורה תועבר אל המוכר, ובד בבד להבטיח את רוכש הדירה, קרי, את קבלת הנכס במועד הנקוב בהסכם, ואת רישום הנכס על שם הרוכש בטאבו או במנהל מקרקעי ישראל ו/או אצל החברה המשכנת. אותן המטרות מושגות באמצעות הוראות וסעיפים בהסכם, המעגנות את התמורה עליה הסכימו הצדדים, מועדי התשלומים, תאריך פינוי הדירה, רישום הערות אזהרה, הוראות לעניין משכנתאות והתחייבויות לצדדים שלישיים, תשלומי המיסים וכיו"ב.

ככלל, קיימות בדיקות מקדמיות אשר נועדו לבדוק כי מוכר הנכס אכן רשום כבעליו. אותן הבדיקות עפ"י הפסיקה – הן בגדר חובה המוטלת על הרוכש לבצע, טרם החתימה על ההסכם: בדיקת זהות המוכרים, בדיקת משכנתאות, שעבודים, הנכס בנוי כדין ועפ"י תב"ע מאושרת, זכויות בנייה, הצמדות וכוי"ב. כמובן, כי ניתן לאמת את בעלי הזכויות באמצעות אישורי זכויות עדכניים ומקוריים.
.
כמובן, כי קיימות בדיקות נוספות שניתן ורצוי לבצע – הכול בהתחשב בנכס הנרכש, מחירו וכיו"ב, ובגורמים היכולים להשפיע על כדאיות העסקה. כשחותמים על הסכם מכר מומלץ להתייעץ עם עו"ד נדל"ן ולכן, אנחנו כאן בשבילכם. שיקול דעת, הידע והניסיון שלנו בעריכת אותן ובדיקות מקדמיות – ימנעו מכם הפסדים כספיים רבים.

לקבלת הצעת מחיר משתלמת
השאר פרטים

דילוג לתוכן