כללי

מה זה ייפוי כוח מתמשך

האם כדאי לערוך יפוי כוח מתמשך?

 

מה זה “ייפוי כוח מתמשך”?

מה אפשר לעשות עם ייפוי כזה? אפשר לאחר מכן לבטל אותו?

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ותקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (יייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון), תשע”ז-2019 מעגנות את כל ההוראות בתחום זה.

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך שמאפשר לכל אדם לתכנן את עתידו, בשלב בו הוא בעל יכולת לקבל החלטות. אתה יכול לקבוע כעת, כשאתה בריא מבחינה מנטלית ומסוגל לקבל החלטות באופן עצמאי, לתכנן את העתיד שלך בעתיד כאשר לא תהיה מסוגל לקבל החלטות או לנהל את ענייניך מבחינות מסוימות.

כך, אתה יכול באמצעות הגשת ייפוי הכוח המתמשך לייפות אדם או מספר אנשים שמהימנים עליך, ואלו יפעלו בשמך ועבורך, בתחומים שונים בחייך שאתה תבחר, עם הוראות ספציפיות שכבר תוכל לציין זאת בכתב באותו מסמך.

אתה יכול להגביל את סמכויותיו של מיופה הכוח , ואתה יכול גם לשנות את הוראותיו בעתיד, אם תראה לנכון. תוכל לבחור בן משפחה כמו בן, בת, או כל בן משפחה אחר או איש מקצוע עליו אתה סומך.

כיצד מוודאים פיקוח על מיופה כוח ביפוי הכוח המתמשך?

הפיקוח נעשה במספר מישורים:

א. ייפוי הכוח נערך ומאושר על ידי עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת של האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים לערוך ייפוי כוח מתמשך, ושקיבל הסמכה  מיוחדת לכך. ייפוי כוח מתמשך. הכשרה מתבצעת על ידי האפוטרופוס הכללי בשיתוף עם לשכת עורכי הדין בישראל.

ב. ייפוי הכוח המתמשך מופקד ע”י עוה”ד אצל האפוטרופוס הכללי שמנהל מאגר הפקדות של ייפויי כוח מתמשכים.

ג. האפוטרופוס הכללי מטעם המדינה שולח אליך, כממנה, תזכורות על קיומו של ייפוי כוח מתמשך וגם הודעות שונות כדי לוודא שייפוי הכוח עדיין משקף את רצונותיך.

ד. אתה יכול למנות מספר אנשים שיהיו מיודעים ובמקרה כזה מיופה הכוח יצטרך ליידע את אותם מיודעים על כניסת ייפוי הכוח לתוקף וגם על הפעולות שיבצע מיופה הכוח .

ה. מיופה הכוח צריך למסור לאפוטרופוס הכללי הצהרה לפיה התקיימו התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, וזאת בהתאם לתנאים שאתה, הממנה, קובע.

ישנם מנגנונים נוספים שמוודאים פיקוח מלא על התנהלות מיופה הכוח בשימוש בייפוי הכוח המתמשך, ואוכל להבהיר ולפרט בשיחה עימי.

העניינים שניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך:

  1. עניינים רכושניים: אפשר לפרט במסמך סמכויות לקבל החלטות וגם לבצע פעולות הנוגעות לרכוש- בית, חשבונות בנק, ניהול עסק ועוד.
  2. עניינים רפואיים: סמכויות לקבל החלטות על טיפול או אשפוז רפואי או פסיכיאטרי.
  3. עניינים אישיים: סמכויות לקבל החלטות ולבצע פעולות שונות כגון סיפוק צרכים יומיומיים- קניית מזון וביגוד, חיי חברה , דאגה וליווי לבית קולנוע, הצגות, ודאגה להתנהלות חברתית וכל התנהלות כפי שאתה רגיל להתנהל כיום או בכל צורה שתבחר.

 

ביטול ייפוי כוח מתמשך:

ייפוי הכוח המתמשך תקף עד שמבטלים אתו או עד שהוא פוקע.

ביטול: ייפוי הכוח תקף עד שאתה מחליט לבטלו או לערוך ייפוי כוח חדש תחתיו. מודיעים על כך למיופה הכוח ולאפוטרופוס הכללי. הסייג לכך שאתה לא נתת הוראה בייפוי הכוח המתמשך לפיה אתה לא תוכל לבטל אותו בעתיד (במקרה כזה תוכל עדיין לבטל על ידי פניה לבית המשפט. אפרט עוד בעניין בשיחה עימי).

פקיעת תוקף: המסמך יפקע אם קבעת מועד מסוים בו הוא יפקע, או באם מיופה הכוח יודיע בעתיד שהוא לא מעוניין לשמש בתפקיד, או בפטירת הממנה, או באם מיופה הכוח אינו כשיר עוד לשמש בתפקיד זה.

אז כמה עולה ייפוי כוח מתמשך?

המחיר של יפוי כח מתמשך לא נקבע בחוק, ואין אחידות בשכר טרחה עבור  ייפוי כח מתמשך או עלות ייפוי כח מתמשך, בין עורכי הדין שהוכשרו לכך. עו”ד הראלי נוהג לבקש סך של 4,500 ש”ח בצירוף מע”מ עבור התהליך כולו.

 

עו”ד ונוטריון רוני הראלי, מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך.

טל: 03-6935290

רחוב ברקוביץ 4, מגדל המוזיאון, תל אביב

roni@ronilaw.co.il

שלחו לנו וואטסאפ