שירות נוטריוני מקצועי, אמין ומהיר

תעריפי נוטריון 2024

הליך מחיקת חובות

ברצוני להביא לידיעתך את תעריפי האישורים הנוטריוניים המעודכנים, כפי שפורסמו לאחרונה.
התעריפים אחידים ומחייבים את כל הנוטריונים – אבל השירות, הזמינות המיידית (גם בסלולרי), האמינות והמקצועיות זה משהו אחר לגמריי, ומייחד אותי.

חשוב לדעת: באפשרותך לקבל ממני מראש את התעריפים לשירותים הנחוצים לך עוד לפני שאני מכין עבורך את האישורים, ואם משהו לא ברור או ברצונך לוודא מראש את המחיר הכולל (נניח עבור תרגום נוטריוני של מספר עמודים) אני זמין עבורך בטלפון, באימייל ואפילו בווטסאפ, ואענה בהקדם.

 

 1. אימות חתימה
 • יחיד כחותם ראשון, 186 ₪
 • כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך, 73 ₪
 • אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, 73 ₪
 • ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך – לכל העתק, 73 ₪

 

 1. אישור העתק צילומי של מסמך
 • לעמוד הראשון, 73 ₪
 • לכל עמוד נוסף, 13 ₪
 • אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף לאישור הראשון:

לעמוד הראשון, 25 ₪

לכל עמוד נוסף, 13 ₪

 

 1. אישור נכונות של תרגום
 • עד מאה המילים הראשונות שבתרגום, 236 ₪
 • לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים, 186 ₪
 • לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות, 93 ₪
 • ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון, 73 ₪
 • בכל שירות אחר הכרוך בתרגום נוטריון – תיווסף מחצית מן השכר הקבוע בסעיף זה בהתאם למספר המילים במסמך.

 

 1. אישור צוואה
 • לחותם ראשון, 277 ₪
 • לכל חותם נוסף, 138 ₪
 • ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה – לכל אישור, 83 ₪.
 • היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון, תיווסף מחצית מהשכר הקבע בסעיף 3 (א) בהתאם למספר המילים בצוואה.

 

 1. אישור שפלוני נמצא בחיים, 186 ₪

 

 1. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת
 • למצהיר הראשון, 189 ₪
 • לכל מצהיר נוסף, 75 ₪
 • ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר – לכל אישור נוסף, 73 ₪

 

 1. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך
 • אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 87,500 שקלים חדשים, 1,1202 ₪
 • עלה הסכום האמור על 87,500 שקלים חדשים, 2,577 ₪
 • הכל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה.

 

7א. רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כח או מסמך אחר

 • קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון, 197 ₪
 • הוצאת העתק ראשון, 70 ₪
 • לכל העתק נוסף, 70 ₪

 

 1. כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי כל דין, ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלההסכום שנקבע לפעולה בתעריף המינימלי של לשכת עורכי הדין, ובאין קביעה כאמור – הסכום שנקבע בו לפעולה הדומה לה ביותר, ובאין קביעה, 281 ₪

 

 1. עשיית פעולות שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר – בנוסף לשכר הנקוב בפריטים 1 8 ו-11 ובנוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה
 • לשעה הראשונה או לחלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו, 608 ₪
 • לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה, 186 ₪

 

 1. ניתן השירות בין השעות 19:00 עד 08:00 למחרת או בימי מנוחה, למעט פעולה בסעיף 9 – יתווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע.

 

 1. אימות הסכם ממון
 • לאימות הסכם יחיד, 420 ₪
 • לכל אימות נוסף, 70 ₪

 

 1. אישור נוטריוני בשפה לועזית, שאינה ערבית או אנגלית, תוספת 98 ₪

לקבלת הצעת מחיר משתלמת
השאר פרטים

דילוג לתוכן