באילו נסיבות צריך להציג אישור נוטריוני באנגלית?

ייפוי כוח מתמשך באנגלית

לנוטריון יש מגוון רחב של תפקידים ומעבר להיותו נציג בכיר של רשויות החוק והמשפט במדינה יש לו מעמד נוסף והוא גישור בין שפות ותרבויות. זאת, על ידי מתן שירותי תרגום ואישור מסמכים בשפות שונות, על מנת שיוכלו להיות בשימוש בנציגויות של מדינות זרות או במוסדות רשמיים בתוך המדינה עצמה. לא אחת, אנשים נדרשים להציג מסמכים […]