הכרזת פשיטת רגל לאדם פרטי

הכרזת פשיטת רגל לאדם פרטי מיום 15.9.2019 נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח – 2018. חוק זה מחליף את פקודת פשיטת הרגל. חוק זה מגדיר חדלות פירעון: "מצב כלכלי שבו חייב אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם, בין אם מועד פרעונם הגיע ובין אם לאו, או שהתחייבויות החייב, לרבות התחייבויות מותנות ועתידיות שלו, […]