מדרגות תשלום מס הרכישה בעת רכישת דירה 2022

מדרגות מס הרכישה בעסקת רכישת דירה, משתנות מעסקה לעסקה בהתאם לשווי הדירה הנמכרת, ובמיוחד בכפוף לעובדה האם רכישת הדירה – מהווה כדירתו היחידה של הקונה או האם מהווה כדירה נוספת ? ומתעדכנות בהתאם לתיקון בחוק, אחת לשנה. מס הרכישה מהווה לעיתים אחוז משמעותי ממחיר הדירה. בתכנון מס נכון, ניתן לצמצם במקרים מסוימים ובאופן משמעותי בגובה […]

אישורי מיסים ותשלומים

ככלל, בהסכם המכר יש לקבוע באופן מפורש מי מהצדדים ישלם את תשלומי המיסים, ומי מהצדדים ישלם את חשבונות הדירה, עד להעברת החזקה בדירה ואחריה. היטל השבחה – ככלל, משולם ע"י מוכר הזכות (ומוטל ע"י הרשות המקומית). מס רכישה – ככלל, משולם ע"י רוכש הזכות (ומוטל ע"י רשויות המס). גובה מס הרכישה אינו קבוע אלא תלוי […]