אישורי מיסים ותשלומים

ככלל, בהסכם המכר יש לקבוע באופן מפורש מי מהצדדים ישלם את תשלומי המיסים, ומי מהצדדים ישלם את חשבונות הדירה, עד להעברת החזקה בדירה ואחריה. היטל השבחה – ככלל, משולם ע"י מוכר הזכות (ומוטל ע"י הרשות המקומית). מס רכישה – ככלל, משולם ע"י רוכש הזכות (ומוטל ע"י רשויות המס). גובה מס הרכישה אינו קבוע אלא תלוי […]