שירותי תרגום נוטריוני באיטלקית ממקור מוסמך ומקצועי

נוטריון הוא עורך דין בעל הסמכה חוקית לעריכה, ניסוח, אימות ואישור של מסמכים, שתוכנם הוא בר משקל מכריע לגבי נושאים בעלי השלכות משפטיות וכלכליות. מסמכים כאלה, משפיעים על החלטות ממסדיות ועל הכרעות המתקבלות במסגרת בתי המשפט ולכן, החוק מחייב שתקֵפוּתם, תוקפם ונכונותם יאושרו אך ורק בידי מי שנמצא ראוי ומתאים לכך, ושניתן לסמוך על עדותו […]